Category Archives: Các vụ án BĐS

Tranh chấp đòi quyền sở hửu nhà do đứng tên dùm

Tranh chấp đòi quyền sở hửu nhà do đứng tên dùm Nguyên đơn: Ông NĐ_Quách Cẩm Tiên, sinh năm 1957, Địa chỉ: số 495 Q3 đường PCT, khối phố 5, phường PH, th nh phố TK, tỉnh QN, Người đại diện theo ủy quyền: Ông Văn Đình Tùng, sinh năm 1975, Địa chỉ: 997/33/17 đường […]

Tranh chấp HĐMB nhà có yêu cầu phong tỏa tài khoản

Tranh chấp HĐMB nhà có yêu cầu phong tỏa tài khoản Nguyên đơn: Bà NĐ_Võ Thùy Linh, sinh năm 1965 Địa chỉ: 93/15 HTK, Phường 1, Quận T, Th nh phố HCM. Người bảo vệ quyền v lợi ích hợp pháp của b N Linh có ông NTC l luật sư của Công ty Trách […]

Tranh chấp HĐMB nhà có yêu cầu áp dụng BPKCTT và thừa kế

Tranh chấp HĐMB nhà có yêu cầu áp dụng BPKCTT và thừa kế Nguyên đơn: Bà NĐ_Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1926 (có mặt). Địa chỉ: 84 HVB, Phường X, quận PN, Thành phố HCM. Có Luật sư Nguyễn Hữu T – Văn phòng Luật sư DN, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố HCM bảo […]

Tranh chấp quyền sử dụng đất và tiền đền bù đất

Tranh chấp quyền sử dụng đất và tiền đền bù đất Ngu ên đơn: Ông NĐ_Nguyễn Chí Thanh sinh năm 959 (Việt kiều Địa chỉ thường trú: 96MO 4 Chombung Ratchaburi, Thailand. Địa chỉ tạm trú: tổ 9, khu phố A phường TH, thành phố PT, tỉnh BT. Bị đơn: Bà BĐ_Võ Thị Kim Hương […]

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 28/2018/DS-PT NGÀY 31/01/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 31/01/2018, tại trụ […]

Nhờ đứng tên hộ để chuyển mục đích sử dụng đất

Nhờ đứng tên hộ để chuyển mục đích sử dụng đất – Nguyên đơn: Bà Lâm Mỹ L, sinh năm 1988. Địa chỉ: đường B, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Kim Ron Th1, sinhnăm 1976. (Văn bản ủy quyền được công […]

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đánh giá cao “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải […]

Hợp đồng chuyển nhượng đất vô hiệu do giả chữ ký và trốn thuế

Hợp đồng chuyển nhượng đất vô hiệu do giả chữ ký và trốn thuế Trong các ngày 21, 22, 23 tháng 7 năm 2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện LP xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 06/2013/TLST- DS ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc “tranh […]