Category Archives: Các vụ án BĐS

Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu

Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu” Ngày 15 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 210/2018/TLPT-DS ngày 08 tháng 12 năm 2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố hợp […]