Category Archives: Pháp Lý BDS

CHUYÊN ĐỀ 8. TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ? KHI NÀO PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NỘP BAO NHIÊU?

CHUYÊN ĐỀ 8. TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ? KHI NÀO PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NỘP BAO NHIÊU? Tiền sử dụng đất là gì, đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất và căn cứ tính tiền sử dụng đất 1.1. Khái niệm Tiền sử dụng đất là số tiền mà người […]

CHUYÊN ĐỀ 7. THẾ CHẤP NGÂN HÀNG BẰNG CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN MUA BÁN VÀ MUA BÁN NHÀ ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ 7. THẾ CHẤP NGÂN HÀNG BẰNG CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN MUA BÁN VÀ MUA BÁN NHÀ ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG Thế chấp ngân hàng bằng chính bất động sản mua bán 1.1. Khái niệm – Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng […]

CHUYÊN ĐỀ 6. ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở, LOẠI HÌNH SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG NHÀ Ở ĐƯỢC BÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ 6. ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở, LOẠI HÌNH SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG NHÀ Ở ĐƯỢC BÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Điều kiện mua nhà ở, […]

CHUYÊN ĐỀ 2. GIAO DỊCH DÂN SỰ GIẢ TẠO NHẰM CHE GIẤU GIAO DỊCH KHÁC LÀ GÌ?

CHUYÊN ĐỀ 2. GIAO DỊCH DÂN SỰ GIẢ TẠO NHẰM CHE GIẤU GIAO DỊCH KHÁC LÀ GÌ? CƠ SỞ ĐỂ CHỨNG MINH GIAO DỊCH GIẢ TẠO VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ. Ý KIẾN PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VI BẰNG TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Khái […]

CHUYÊN ĐỀ 3. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ KHI ĐĂNG BỘ SANG TÊN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN ĐỀ 3. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ KHI ĐĂNG BỘ SANG TÊN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN. Ý KIẾN PHÁP LÝ VỀ VIỆC KHAI 02 (HAI) GIÁ VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ Thuế thu nhập khi đăng bộ sang tên trong giao dịch bất động sản: Các khoản thuế, phí, lệ phí khi đăng […]

CHUYÊN ĐỀ 5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG BỘ SANG TÊN VÀ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH SANG TÊN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐỂ TÁCH THỬA

CHUYÊN ĐỀ 5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG BỘ SANG TÊN VÀ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH SANG TÊN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐỂ TÁCH THỬA Thủ tục sang tên đăng bộ là gì? – Thủ tục sang tên đăng bộ nhà đất là một trong những thủ tục quan trọng […]

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN KHI CÓ TRANH CHẤP TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN KHI CÓ TRANH CHẤP TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Khái niệm biện pháp khẩn cấp tạm thời: – Biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) là biện pháp mà Tòa án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân […]

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁCH THỨC KIỂM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, QUY HOẠCH XÂY DỰNG

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁCH THỨC KIỂM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, QUY HOẠCH XÂY DỰNG Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng 1.1. Quy hoạch sử dụng đất – Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng […]