PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

THỰC TẾ:

QUY TRÌNH MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN ĐỀ 1:

ĐẶT CỌC

CHUYÊN ĐỀ 2:

GD DÂN SỰ GIẢ TẠO, MUA BÁN ỦY QUYỀN VÀ VI BẰNG

CHUYÊN ĐỀ 3:

THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ KHI ĐĂNG BỘ SANG TÊN

CHUYÊN ĐỀ 4:

BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN KHI CÓ TRANH CHẤP

CHUYÊN ĐỀ 5:

ĐĂNG BỘ, SANG TÊN

CHUYÊN ĐỀ 6:

ĐIỀU KIỆN, LOẠI HÌNH, THỜI HẠN SỞ HỬU ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CHUYÊN ĐỀ 7:

THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ 8:

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHUYÊN ĐỀ 9:

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

CHUYÊN ĐỀ 10:

KIỂM TRA QUY HOẠCH

CHUYÊN ĐỀ 11:

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CỦA BĐS TƯƠNG LAI

CHUYÊN ĐỀ 12:

SỞ HỬU CHUNG, RIÊNG NHÀ CHUNG CƯ

CHUYÊN ĐỀ 13:

THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN  CÓ THỜI HẠN 50 NĂM

CHUYÊN ĐỀ 14:

CHUNG CƯ XUỐNG CẤP HẾT THỜI HẠN SỞ HỬU

CHUYÊN ĐỀ 15:

CHUNG CƯ MINI

CHUYÊN ĐỀ 16:

ỦY QUYỀN BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN ĐỀ 17:

CHO THUÊ, TẶNG CHO, THẾ CHẤP, GÓP VỐN BẤT ĐỘNG SẢN